Vi har lång och gedigen erfarenhet av fuktsanering för att åtgärda fukt- och vattenskador. Misstänker du att din fastighet har en begynnande fuktskada, tveka inte att kontakta oss på STSBB. Vi utför även fuktmätningar, utredningar och läckagesökningar. En fuktskada eller vattenskada kan bli en mycket kostsam överraskning som riskerar att förstöra såväl inredning som byggnadens sammansättning. Våra markentreprenörer hjälper dig med en fuktsanering när olyckan väl är framme.